Garantie

De volgende garantiebepalingen vormen een aanvulling onder de geldende wettelijke rechten.

De Duofietswerkplaats garandeert dat zijn duofietsen vrij zijn van materiaal en/of constructiefouten op de volgende voorwaarden:

  • De garantie van de duofiets kan alleen worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de duofiets op vertoon van de aankoopbon.
  • De garantie is niet overdraagbaar.

De Duofietswerkplaats geeft twee jaar garantie op het frame en de overige onderdelen die niet aan de normale gebruiksslijtage onderhevig zijn onder de voorwaarde dat de fiets binnen wordt gestald.

Garantie wordt niet verleend in geval dat:

  • Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de duofiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is.
  • Technische reparaties zijn niet vakkundig verricht.
  • Naderhand gemonteerde onderdelen niet overeengekomen met de technische specificaties van de fiets of zijn onjuist gemonteerd.
  • Onderdelen, zoals stuur, stuurpen, zadel, derailleurset en remmen, foutief zijn afgesteld.
  • Onderdelen, zoals remkabels, remblokken, derailleurkabels, banden, kettingen en tandwielen, niet tijdig zijn vervangen.
  • Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak en chroomroest optreedt of indien de duofiets niet regelmatig is onderhouden of schoongemaakt.
  • De duofiets voor verhuur is gebruikt.

Gedurende de garantie periode zullen alle onderdelen waarvan door de Duofietswerkplaats is vastgesteld dat deze voor vervanging of reparatie in aanmerking komen worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Kosten van montage zijn voor rekening van de eigenaar.

Kosten van transport van de fiets of onderdelen van en naar de Duofietswerkplaats komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.

Indien het betreffende onderdeel niet meer voorradig is verplicht leverancier zich tot vervanging van het betreffende onderdeel door een gelijkwaardig alternatief.